Uudet uskovat!

 

Kiitos Herralle! Hän on armossaan antanut sinulle uuden elämän ja todellisen toivon tulevaisuudelle sekä varman lupauksen elämästä taivaassa Hänen kanssaan ikuisesti! Taivaaseen pääsyyn asti Hän on sinun kanssasi ja suojelee sinua aina. Hän rakastaa sinua! Katso (1 Piet. 1:3-8).

Ongelma

Alussa ihminen ei totellut Jumalaa ja seurasi paholaisen esimerkkiä.

“…sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” (Room. 3:23)

Tämä oli erittäin vakava ongelma, sillä synnin palkka on kuolema. (Room. 6:23)

Jumalalla oli vastaus…

Jumala oli valmistautunut tähän ja halusi antaa Poikansa elämän maksaakseen meidän syntimme. (Room. 5:8)

Jeesus kertoo meille, että…

Meidän täytyy syntyä uudelleen päästäkseen näkemään Jumalan valtakunnan. (Joh. 3:3)

Hän tuli antaakseen meille todellisen elämän, sen parhaan elämän maan päällä ja myöhemmin taivaassa Hänen kanssaan. (Joh. 10:10)

Pyhä Henki

Sillä hetkellä, kun otat vastaan Jeesuksen, Jumala antoi sinulle Pyhän Henkensä, joka on sinun sisälläsi.

“Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne.” (Ef. 1:13)

Miten me annamme Pyhän Hengen tehdä työtä meidän elämässämme? (Room. 12)

Opettele luottamaan Pyhään Henkeen ja siihen, että Hän kasvattaa sinua uskossasi ja voittamaan synnin elämässäsi.

“Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella.” (Ef. 3:20)

Pyhä Henki auttaa meitä oppimaan seuraamaan Jumalaa. (Apt. 1:8)

Kun kasvat uskossasi, löydät yhä enemmän Jumalan rakkautta! (Room. 5:5)

Rukoileminen

Rukoileminen on puhumista Jumalan kanssa ja Hän on aina valmis kuuntelemaan.  (Ps. 55:17)

Raamattu käskee meitä puhumaan Jumalalle koko ajan, kaikkialla! (1 Tess. 5:17-18)

Rukoileminen tarkoittaa myös kuuntelemista. (Jer. 33:3)

Rukoileminen tuo meille vastauksia ja ohjausta elämään.

“Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.” (Sananl. 3:5-6)

Rukous on voimallista! (Jaak. 5:16)

Jumalan Sana

Fyysinen kasvu vaatii ravintoa, eikö vain? Samoin hengellinen kasvu vaatii ravintoa.  (Matt. 4:4)

Raamattu vertaa hengellisen ravinnon tavoittelemista siihen, miten vastasyntynyt tavoittelee maitoa.  (1 Piet. 2:2)

Pyydä Jumalaa antamaan sinulle nälkää Hänen Sanansa lukemista kohtaan! Jumalan Sana on valo meille tässä pimeässä maailmassa. (Ps. 119:105)

Ennen kaikkea Jumala käskee meitä tottelemaan Hänen Sanaansa!

“Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä — älkää pettäkö itseänne.” (Jaak. 1:21-22)

Synti

Me emme enää ole synnin orjia! (Room. 6:6-7)

Tässä on lisää mahtavia uutisia: sinut on vapautettu kadotustuomiosta, etkä ole enää synnin ja syyllisyyden vallassa. (Room. 8:1-2)

Jumala näkee sinut täydellisenä Kristuksessa, ei syntisenä. (Room. 6:16-18)

Mitä me sitten teemme silloin, kun olemme tehneet syntiä ja olleet tottelemattomia Jumalan Sanaa kohtaan? Katso 1 Johanneksen kirjettä 1:9 vastauksen saamiseksi.

Jumala vihaa syntiä ja haluaa kuuliaisuutta. (Room. 6:12-13)

Lue Jumalan Sanaa, jotta et tekisi syntiä.

“Miten nuorukainen pysyy oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi. Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä. Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan.” (Ps. 119:9-11)

Vakuutus ja lupaus

Saatana haluaa sinun epäilevän Jumalan rakkautta sinua kohtaan sekä Hänen anteeksi antoa syntejäsi kohtaan. (Ilm. 12:10)

Mutta lupaus Jumalan rakkaudesta ja syntien anteeksiannosta tulee Jumalalta, kun me:

  • tottelemme Jumalaa
  • tunnustamme syntimme Jumalalle (1 Joh. 1:6-10)

Jumala on tehnyt sinusta Hänen lapsensa, ja Hän muuttaa sinua jatkuvasta Poikansa Jeesuksen kaltaiseksi. Se on Hänen työtään! (Fil. 1:6)

Hän ei päästä irti!

“Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassaan. Jolla on Poika, sillä on elämä. Jolla ei Jumalan Poikaa ole, sillä ei ole elämää. Tämän kaiken olen kirjoittanut teille, Jumalan Poikaan uskoville, jotta tietäisitte, että teillä on iankaikkinen elämä.” (1 Joh. 5:11-13)

Kristuksessa pysyminen

Jumala haluaa, että meistä tulee enemmän Jeesuksen kaltaisia joka päivä.  (2 Kor. 3:18)

Miten se tapahtuu?

Joh. 15:4-8 kuvailee tämän Jeesuksessa pysymisenä, Jeesukseen kiinnittymisenä.

Me emme voi tehdä mitään tässä elämässä ilman Häntä. (Joh. 15:5)

Mutta…

Me voimme tehdä kaiken Hänen kanssaan! (Fil. 4:13)

Mitä tahansa me tarvitsemme hengellisessä elämässämme, Jumala antaa sen meille.

“Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette.” (Fil. 4:19)

Uskovien yhteys

Jumala haluaa läheisen suhteen sinun kanssasi. (Jaak. 4:8)

Se alkaa lukemalla Hänen Sanaansa ja tottelemalla! (Ps. 119:66-68)

Tämän suhteen kasvaessa me jatkamme Hänen ja Hänen käskyjensä tottelemista. (1 Joh. 1:6-7)

Kun me kokoonnumme muiden kristittyjen kanssa, me vahvistamme elämäämme Kristuksessa.

“Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.” (Hep. 10:24-25)

Elämä Jeesuksen kanssa alkaa tänään!

Jumalan meille haluama elämä ilmoitetaan meille Hänen Hengellään, Hänen Sanassaan.  (1 Kor. 2:9-10)

Se alkaa tänään, ei huomenna.

“Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.” (Gal. 2:20)

Sinut on kutsuttu meidän seurakunnallemme opiskelemaan Jumalan Sanaa ja löytämään uuden elämän Kristuksessa! Se on myös hyvä tapa saada uusia ystäviä, kysyä kysymyksiä sekä oppia tuntemaan Jeesusta paremmin.

 

Mitä Raamattu sanoo..