Uskontunnustus

 

Calvary Chapel on uskovien ihmisten kokoontumispaikka. Meidän toiveemme on tuntea Kristus ja muuttua Hänen kaltaisekseen Pyhän Hengen voimalla. Me emme kuulu mihinkään tunnustuskuntaan, emmekä me ole tunnustuskuntia vastaan sellaisenaan. Lähinnä olemme tunnustuskuntien korostautuneita opillisia eroavaisuuksia vastaan, sillä nämä ovat aiheuttaneet rikkonaisuutta Jumalan seurakunnassa.

Me uskomme, että ainoa perusta seurakunnan yhteydelle on Kristuksen agape-rakkaus, joka on suurempaa kuin mitkään eroavaisuudet. Ilman Kristuksen rakkautta me emme voi sanoa olevamme kristittyjä.

Me uskomme, että Jumalan ylistyksen tulisi olla hengellistä. Siksi olemme joustavia ja annamme Pyhän Hengen johdattaa ylistystämme.

Me uskomme, että ylistyksen tulisi olla inspiroivaa. Siksi musiikki on suuri osa ylistystämme.

Me uskomme, että Jumalan ylistämisen tulisi olla älyllistä. Siksi meidän jumalanpalveluksissamme painotus on Jumalan Sanan opettamisella, jotta Hän voisi ohjata meitä ylistyksessämme.

Me uskomme, että Jumalan ylistyksen tulisi olla hedelmällistä. Siksi uskomme Jumalan rakkauden tulevan ilmi elämässämme silloin, kun todella olemme ylistäneet Häntä.

Me uskomme kaikkiin historiallisiin kristillisiin perusoppeihin.

Me uskomme Jumalan Sanan virheettömyyteen ja siihen, että koko Raamattu – niin Vanha kuin Uusi Testamentti – ovat Jumalan inspiroimia ja ovat syntyneet Jumalan Hengen vaikutuksesta.

Me uskomme, että Jumalalla on kolme iankaikkista persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Me uskomme, että Jumala on kaikkivaltias kaiken Luoja.

Me uskomme, että Jeesus Kristus on todellinen Jumala ja todellinen ihminen samassa persoonassa. Me uskomme, että Jeesus syntyi neitsyestä, eli täysin ilman syntiä, sovitti meidän syntimme kuolemalla ristillä, nousi kuolleista ja istuu Jumalan oikealla puolella, rukoillen meidän puolestamme.

Me uskomme Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen ennen tuhatvuotista valtakuntaa. Jeesus palaa Hänen pyhiensä kanssa ja luo uuden taivaan ja maan ja valtakunnan, jolla ei ole loppua. Jeesuksen noustua ylös taivaaseen Hän vuodatti Pyhän Henkensä uskovien ylle Jerusalemissa, mahdollistaen heidät Hänen käskystään julistamaan evankeliumia koko maailmalle. Tämä on kaikkien uskovien velvollisuus vielä tänäkin päivänä.

Me uskomme, että kaikki ihmiset ovat luonnostaan erotettu Jumalasta ja vastuussa omasta synnistään. Pelastus, vapahdus ja anteeksianto ovat kuitenkin vapaasti annetut kaikille Herramme Jeesuksen Kristuksen armosta. Kun ihminen kääntyy synnistään ja uskoo Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan ja Herranaan, uskoen Hänen pelastavan, on tämä henkilö uudestisyntynyt ja hän on saanut luvatun Pyhän Hengen sinetin. Hänen syntinsä on annettu anteeksi ja hänestä tulee Jumalan lapsi, joka saa viettää ikuisuuden Jumalan kanssa.

Me uskomme, että Pyhän Hengen armolahjat ovat mainittu Jumalan Sanassa ja että ne ovat olemassa olevia vielä tänäkin päivänä niin kauan, kun niitä harjoitetaan Jumalan Sanan mukaisesti. Meidän uskovien tulee haluta parhaimpia armolahjoja, koska haluamme käyttää niitä rakkaudessa, jotta Kristuksen ruumista ylennettäisiin ja rohkaistaisiin. Me uskomme, että rakkaus on tärkeämpää kuin mitkään hienoimmista armolahjoista ja ilman rakkautta kaikkien armolahjojen harjoittaminen on turhaa.